FOMURA RENT
įrankių nuoma

 

PASTOLIAI, BOKŠTELIAI

Fasadinių rėminių pastolių pardavimas

UAB “Fomura” parduoda statybinius fasadinius rėminius pastolius tinkamus   visiems išorės darbams.

Fasadiniai rėminiai pastoliai


Pigiausi            
  Vidutinė  naujų pastolių kaina 13 eur/m2 !!!

Pagrindinės pastolių techninės charakteristikos:

·      Pastolių plotis – 1 m, pastolių praėjimo plotis – 0,976 m;

·      Maksimalus montavimo aukštis – 60 m;

·      Vienos sekcijos plotis – 2 arba 3 m;

·      Vieno rėmo aukštis – 2 m;

·      Norminė paviršiaus apkrova – 200 Pa (kg/m2).

Kitos pastolių savybės:

·      Visos metalinės detalės turi polimerinį padengimą atsparų įvairiam išorės poveikiui;

·      Apatinė rėmų eilė atremiama ant atraminių pėdų arba ant sraigtinių atramų, kurios yra statomos ant medinių tarpinių;

·      Rėmai ir rėmai su kopėčiomis yra montuojami vienas ant kito iki reikiamo aukščio. Rėmai su kopėčiomis yra montuojami per visą pastolių aukštį ir yra skirti darbuotojų užlipimui ant pastolių;

·      Stabilumo užtikrinimui rėmai išorinėje pusėje yra sujungiami horizontalėmis ir įstrižainėmis šachmatine tvarka. Taip pat   horizantalėmis yra sujungiami ir vidinėje pusėje (žr. montavimo schemą). Ant rėmų yra fiksatoriai įstrižainių ir horizontalių tvirinimui;

·      Rygeliai yra montuojami iš išorinės ir vidinės pusės;

·      Pastoliai yra tvirtinami prie sienos tvirtinimo elementais, kurie prie pastolių yra pritvirtinami apkabų pagalba, o prie   sienos ankerinio varžto pagalba;

·      Anketriniai tvirtinimai gali būti dviejų tipų: kilpa su kamščiu arba su indėklu;

·      Atraminių pėdų ir sraigtinių atramų kiekis priklauso nuo pagrindo ant kurio montuojami pastoliai lygumo;

·      Darbiniame ir apsauginiame lygiuose yra įrengiami horizontalus apsauginiai ryšiai. Darbuotojų pakilimo ant darbinio lygmens vietose , horizontalus ryšiai įrengiami ten, kur nėra sumontuotų įstrižainių;

·      Pastoliuose turibūti sumontuoti žaibolaidžiai ir įžeminimas.

Pastolių montavimas – pagrindinės taisyklės:

·      Darbininkai, montuojantys pastolius turi būti iš anksto supažindinti su pastolių konstrukcioja ir montavimo taisyklėmis, bei tvirtinimo prie sienos būdais;

·      Pastoliai turi būti montuojami ant išlyginto ir sutankinto pagrindo, kuriam turi būti įrengtos vandens nubėgimo vietos;

·      Aikštelė pastolių montavimuituri būti horizontali išilgine ir skersine kryptimis;

·      Pastolių elementų pakėlimas ir nuleidimas turi būti vykdomas keltuvų arba kitų mechanizmų pagalba;

·      Pastolių montavimas turi būti vykdomas per visą montavimo atkarpos ilgį, pagal montavimo schemą.

Pastolių montavimas – etapai:

·      Ant paruoštos aikštelėspadėti medinius paklotus ir atramines pėdas arda sraigtines atramas;

·      Patolių rėmų atraminės dalys privalo griežtai būti vienoje hortizontalioje plokštumoje;

·      Ant pėdų arba sraigtinių atramų sumontuoti du gretimus rėmus ir sujungti juos horizontaliais ir įstrižiniais ryšiais.toliau   sumontuoti sekančius rėmus, sujungiant juos tais pačiais ryšiais.Šį veiksmą karttoti kol bus pasiektas reikiamas pastolių montavimo atkarpos   ilgis.Pastolių montavimo atkarpos kraštuose turi būti nsumontuoti aptvėrimo rėmai. Užlipimo vietose montujami rėmai su kopėčiomis;

·      Sumontuoti antro lygmens rėmus, sujungti juos ryšiais;

·      Įstrižainės montuojamos šachmatine tvarka;

·      Montuojnt įrengiami rygeliai, ant kurių sumontuojami mediniai skydai;

·      Žmonių užlipimui ir nulipimui montuojami rėmai su kopėčiomis arba/ir pasvirusios kopėčios;

·      Pastoliai yra tvirtinami prie sienos tvirtinimo elementais, kurie prie pastolių yra pritvirtinami apkabų pagalba, o prie   sienos ankerinio varžto pagalba;

·      Aptvėrimai, horizontalės ir įstrižainės turi būti sumontuoti vietose, numatytuose bendroje pastolių surinkimo schemoje;

·      Darbiniame ir apsauginiame pastolių lygmenyse įrengti šoninius ir išilginius aptvėrimo ryšius (horizontales);

·      Viršutinis lygmuo montuojamas iš aptvėrimo stovų ir rėmų (1.45 m. aukščio);

·      Rėmų vertikalumas yra išlyginamas gulsčiuko arba svambalo pagalba. Rėmų montavimą ir tvirtinimą prie sienos vykdyti tuo pačiu pastoliųmontavimo metu;

·      Pastolių pakloto skydų montavimą vykdyti kartu su atvėrimo elementų montavimu.

Pastolių išmontavimas:

·      Pradėti pastolių išmontavimo darbus galima pradėti po statybinių medžiagų likučių, įrankių ir kitokių paliktų daiktų ant skydų,   nurinkimo;

·      Prieš pradedant išmontavimo darbus, darbų vadovas privalo atlikti pastolių apžiūrą, supažindinti montuotojus su darbų eiliškumu   ir metodais, taip pat su darbo saugos taisyklėmis;

·      Pastolių iš montavimą pradėti nuo viršutinio lygmens, priešingu sumontavimom eiliškumu;

·      Išmontuotus pastolių elementus prieš išvežimą reikia surušiuoti, didesnių matmenų elementus surišti i pakuotes, smulkius sudėti į dėžes.

Pastolių sudedamosios dalys:

1. Rėmas

2. Rėmas su kopečiomis

3. Šoninis rėmas

4. Įstrižainė

5. Horizontalė

6. Rygelis

7. Paklotas

8. Kopėčios

9. Sraigtinė atrama

10. Aptvėrimo rėmas

11. Aptvėrimo stovas 

Fasadinių rėminių pastolių dalys

BOKŠTELIAI

Bokštelių pardavimas