FOMURA RENT
 įrankių nuoma

PASTOLIAI, BOKŠTELIAI

Fasadinių rėminių pastolių pardavimas


UAB “Fomura” parduoda statybinius fasadinius rėminius pastolius tinkamus   visiems išorės darbams.

Fasadiniai rėminiai   pastoliai


Pigiausi            
  Vidutinė   naujų pastolių kaina
 13 eur/m2 !!!

Pagrindinės pastolių techninės charakteristikos:

·      Pastolių plotis – 1 m, pastolių praėjimo plotis – 0,976 m;

·      Maksimalus montavimo aukštis – 60 m;

·      Vienos sekcijos plotis – 2 arba 3 m;

·      Vieno rėmo aukštis – 2 m;

·      Norminė paviršiaus apkrova – 200 Pa (kg/m2).

Kitos pastolių savybės:

·      Visos metalinės detalės turi polimerinį padengimą   atsparų įvairiam išorės poveikiui;

·      Apatinė rėmų eilė atremiama ant atraminių pėdų arba   ant sraigtinių atramų, kurios yra statomos ant medinių tarpinių;

·      Rėmai ir rėmai su kopėčiomis yra montuojami vienas   ant kito iki reikiamo aukščio. Rėmai su kopėčiomis yra montuojami per visą   pastolių aukštį ir yra skirti darbuotojų užlipimui ant pastolių;

·      Stabilumo užtikrinimui rėmai išorinėje pusėje yra   sujungiami horizontalėmis ir įstrižainėmis šachmatine tvarka. Taip pat   horizantalėmis yra sujungiami ir vidinėje pusėje (žr. montavimo schemą). Ant   rėmų yra fiksatoriai įstrižainių ir horizontalių tvirinimui;

·      Rygeliai yra montuojami iš išorinės ir vidinės   pusės;

·      Pastoliai yra tvirtinami prie sienos tvirtinimo   elementais, kurie prie pastolių yra pritvirtinami apkabų pagalba, o prie   sienos ankerinio varžto pagalba;

·      Anketriniai tvirtinimai gali būti dviejų tipų: kilpa   su kamščiu arba su indėklu;

·      Atraminių pėdų ir sraigtinių atramų kiekis priklauso   nuo pagrindo ant kurio montuojami pastoliai lygumo;

·      Darbiniame ir apsauginiame lygiuose yra įrengiami   horizontalus apsauginiai ryšiai. Darbuotojų pakilimo ant darbinio lygmens vietose   , horizontalus ryšiai įrengiami ten, kur nėra sumontuotų įstrižainių;

·      Pastoliuose turibūti sumontuoti žaibolaidžiai ir   įžeminimas.

Pastolių montavimas – pagrindinės taisyklės:

·      Darbininkai, montuojantys pastolius turi būti iš   anksto supažindinti su pastolių konstrukcioja ir montavimo taisyklėmis, bei   tvirtinimo prie sienos būdais;

·      Pastoliai turi būti montuojami ant išlyginto ir   sutankinto pagrindo, kuriam turi būti įrengtos vandens nubėgimo vietos;

·      Aikštelė pastolių montavimuituri būti horizontali   išilgine ir skersine kryptimis;

·      Pastolių elementų pakėlimas ir nuleidimas turi būti   vykdomas keltuvų arba kitų mechanizmų pagalba;

·      Pastolių montavimas turi būti vykdomas per visą   montavimo atkarpos ilgį, pagal montavimo schemą.

Pastolių montavimas – etapai:

·      Ant paruoštos aikštelėspadėti medinius paklotus ir   atramines pėdas arda sraigtines atramas;

·      Patolių rėmų atraminės dalys privalo griežtai būti   vienoje hortizontalioje plokštumoje;

·      Ant pėdų arba sraigtinių atramų sumontuoti du   gretimus rėmus ir sujungti juos horizontaliais ir įstrižiniais ryšiais.toliau   sumontuoti sekančius rėmus, sujungiant juos tais pačiais ryšiais.Šį veiksmą   karttoti kol bus pasiektas reikiamas pastolių montavimo atkarpos   ilgis.Pastolių montavimo atkarpos kraštuose turi būti nsumontuoti aptvėrimo rėmai.   Užlipimo vietose montujami rėmai su kopėčiomis;

·      Sumontuoti antro lygmens rėmus, sujungti juos   ryšiais;

·      Įstrižainės montuojamos šachmatine tvarka;

·      Montuojnt įrengiami rygeliai, ant kurių sumontuojami   mediniai skydai;

·      Žmonių užlipimui ir nulipimui montuojami rėmai su   kopėčiomis arba/ir pasvirusios kopėčios;

·      Pastoliai yra tvirtinami prie sienos tvirtinimo   elementais, kurie prie pastolių yra pritvirtinami apkabų pagalba, o prie   sienos ankerinio varžto pagalba;

·      Aptvėrimai, horizontalės ir įstrižainės turi būti   sumontuoti vietose, numatytuose bendroje pastolių surinkimo schemoje;

·      Darbiniame ir apsauginiame pastolių lygmenyse   įrengti šoninius ir išilginius aptvėrimo ryšius (horizontales);

·      Viršutinis lygmuo montuojamas iš aptvėrimo stovų ir   rėmų (1.45 m. aukščio);

·      Rėmų vertikalumas yra išlyginamas gulsčiuko arba   svambalo pagalba. Rėmų montavimą ir tvirtinimą prie sienos vykdyti tuo pačiu   pastoliųmontavimo metu;

·      Pastolių pakloto skydų montavimą vykdyti kartu su   atvėrimo elementų montavimu.

Pastolių išmontavimas:

·      Pradėti pastolių išmontavimo darbus galima pradėti   po statybinių medžiagų likučių, įrankių ir kitokių paliktų daiktų ant skydų,   nurinkimo;

·      Prieš pradedant išmontavimo darbus, darbų vadovas   privalo atlikti pastolių apžiūrą, supažindinti montuotojus su darbų eiliškumu   ir metodais, taip pat su darbo saugos taisyklėmis;

·      Pastolių iš montavimą pradėti nuo viršutinio   lygmens, priešingu sumontavimom eiliškumu;

·      Išmontuotus pastolių elementus prieš išvežimą reikia   surušiuoti, didesnių matmenų elementus surišti i pakuotes, smulkius sudėti į   dėžes.


Pastolių sudedamosios dalys:

1. Rėmas

2. Rėmas su kopečiomis

3. Šoninis rėmas

4. Įstrižainė

5. Horizontalė

6. Rygelis

7. Paklotas

8. Kopėčios

9. Sraigtinė atrama

10. Aptvėrimo rėmas

11. Aptvėrimo stovas 


Fasadinių rėminių pastolių dalys 


BOKŠTELIAI

 Bokštelių pardavimas